ULUSLARARASI KATILIMLI (WITH INTERNATIONAL PARTIPICATION)
3. KENT VE SAĞLIK SEMPOZYUMU

"EŞİTSİZLİKLER KAÇINILMAZ MIDIR?"

27 -28 Mayıs 2011
BAOB Yerleşkesi / Nilüfer / BURSA

DAVET MEKTUBU


Değerli Katılımcılar, Kentlerimizi daha sağlıklı bir geleceğe taşımanın yollarını aradığımız Kent ve Sağlık Sempozyumlarının ilkinde "sağlıklı bir çevrede yaşamak" ve ikincisinde "sağlıklı kent planlama" temalarını gündeme getirmiş, yoğun tartışmalar ve paylaşımlar gerçekleştirmiş, ve önemli sonuçlar elde etmiştik. Uzun bir aradan sonra Nilüfer Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Tabip Odası işbirliği ile Üçüncü Kent ve Sağlık Sempozyumunu "Eşitsizlikler Kaçınılmaz mıdır?" temasıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Günümüzde uygulanan neoliberal politikalar sonucu küresel yoksulluk artmış, ülkeler arası ve ülke içi zengin ve yoksul arasındaki uçurum giderek büyümüş ve uçurumun yansımaları sonucunda eşitsizlikler daha da derinleşmiştir. Derinleşen eşitsizliklerin nedenlerini ortaya koymak, kentsel alanda yansımalarını saptamak ve yerel yönetimlerin eşitsizlikleri daraltmada rolü olup olmadığını değerlendirmek amacıyla konuyu ilgili her uğraştan uzman kişiler ve kentlilerle tartışmayı umuyoruz.
27 -28 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenleyeceğimiz uluslar arası katılımlı "3. Kent Ve Sağlık Sempozyumu"nu onurlandırmanızı dileriz.

Mustafa BOZBEY
Nilüfer Belediye Başkanı ve Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Necla TUGAY AYTEKİN
Uludağ Ün. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD Başkanı ve Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Kayıhan PALA
Bursa Tabip Odası Başkanı ve Sempozyum Başkanı